COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა

ხანგრძლივობა:  01.01.2016 – 02.28.2017

თანხის ოდენობა:  $77,996

პროექტის აღწერა: TDI მუშაობდა რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი უმცირესობების და ქალების მიმართ დისკრიმინაციის და ძალადობის საკითხებზე, ასევე გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიაზე ამავე ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის. იურიდიული დახმარების თოთხმეტთვიანი პროექტი განხორცილდა  თბილისსა და ბათუმში, ხოლო ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ჩატარდა ქვემო ქართლსა (მარნეული, გარდაბანი) და აჭარაში (ბათუმი).

USAID
Top of Page