შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა

ხანგრძლივობა:  01.01.2016 – 02.28.2017

თანხის ოდენობა:  $77,996

პროექტის აღწერა: TDI მუშაობდა რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი უმცირესობების და ქალების მიმართ დისკრიმინაციის და ძალადობის საკითხებზე, ასევე გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიაზე ამავე ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის. იურიდიული დახმარების თოთხმეტთვიანი პროექტი განხორცილდა  თბილისსა და ბათუმში, ხოლო ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ჩატარდა ქვემო ქართლსა (მარნეული, გარდაბანი) და აჭარაში (ბათუმი).

USAID
Top of Page