COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით

ხანგრძლივობა: 01.01.2016 – 12.31.2016

თანხის ოდენობა: $79,385

პროექტის აღწერა:  GDI მუშაობდა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების დისკრიმინაციისა და ძალადობის საკითხებზე და მათი უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე. იურიდიული დახმარების თორმეტთვიანი პროექტი განხორციელდა თბილისში, ახალციხესა და ახალქალაქში, ხოლო ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ჩატარდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

USAID
Top of Page