შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - უმცირესობების უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით

ხანგრძლივობა: 01.01.2016 – 12.31.2016

თანხის ოდენობა: $79,385

პროექტის აღწერა:  GDI მუშაობდა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების დისკრიმინაციისა და ძალადობის საკითხებზე და მათი უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე. იურიდიული დახმარების თორმეტთვიანი პროექტი განხორციელდა თბილისში, ახალციხესა და ახალქალაქში, ხოლო ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ჩატარდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

USAID
Top of Page