COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ქეთი კიკნაძე

ქეთი კიკნაძე

ქეთის აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობის 7 წლიანი გამოცდილება. ის არის USAID/PROLoG-ის კანონმდებლობისა და პოლიტიკის რეფორმის კოორდინატორი და უზრუნველყოფს სხვადასხვა კანონმდებლობისა და პოლიტიკის რეფორმის გაძლიერებასთან დაკავშირებული პროგრამებისა და აქტივობების განვითარების ტექნიკურ მხარდაჭერას. ქეთი თანამშრომლობს ძირითად პარტნიორებთან, მათ შორის საქართველოს პარლამენტთან, საქართველოს მთავრობის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოსთან, სახალხო დამცველის ოფისთან, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან. ის აქტიურად არის ჩართული ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობის, ანტიდისკრიმინაციული და სამართლებრივი გარანტიების პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებაში. ამასთან ერთად, ქეთი ეხმარება PROLoG-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის აქტივობების განხორციელებაში.

ქეთიმ ბაკალავრის ხარისხი მიიღო სამართლის დარგში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისგან 2007 წელს და ფლობს ამერიკულ ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო მენეჯმენტში.

ქეთი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტს 2011 წელს შემოუერთდა და 2015 წლიდან PROLoG –ის გუნდის წევრია.

USAID
Top of Page