COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ნინო გულბიანი

ნინოს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ფინანსებისა და გრანტების მართვის სფეროში. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი ოპერაციების მართვაში, ლოგისტიკასა და ფინანსურ აღრიცხვაში და ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში.

ნინოს სპეციალიზაციაა გრანტების მართვა, მათ შორის ორგანიზაციული რისკების შეფასება, საგრანტო ხელშეკრულებების მომზადება და გრანტების ფინანსური მონიტორინგი. PROLoG-ის ფარგლებში ნინო აწესრიგებს მსხვილი საგრანტო პროგრამების ფინანსურ და სახელშეკრულებო საკითხებს. მრავალი წელია, ნინო ასევე ასწავლის ლოგისტიკას უნივერსიტეტში. ის არის ლოგისტიკის კურსისა და სახელმძღვანელოს თანაავტორი.

ნინომ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტში მუშაობა  ფინანსური ასისტენტის რანგში 2013 წლიდან დაიწყო. 2015 წელს, USAID/PROLoG-ის დაწყებასთან ერთად ნინო დაწინაურებულ იქნა გრანტებისა და კონტრაქტების ოფიცერის თანამდებობაზე. 

USAID
Top of Page