შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ნინო გობრონიძე

ნინო გობრონიძე

ნინოს აქვს მუშაობის დიდი გამოცდილება ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის მიმართულებით. ნინომ დაამთავრა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა სამაგისტრო პროგრამა და, ასევე, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი.

10 წელზე მეტია, რაც ნინო მონაწილეობს ან ხელმძღვანელობს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ პროექტებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.  იგი მუშაობდა ევროპის საბჭოში, ღია საზოგადოების ფონდებსა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტები, სასწავლო პროგრამები და გაიდლაინები მომზადდა აღნიშნული პროექტების ფარგლებში, ისევე როგორც მოხდა ბენეფიციართა შესაძლებლობების გაძლიერება და სამართლებრივი დახმარების გაწევა. ნინოს აქვს ისეთ თემებზე მუშაობის გამოცდილებაა, როგორიცაა ინფორმაციის თავისუფლება, კორუფციასთან ბრძოლა, არჩევნები, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება და დაკავებულთა უფლებები.

ნინო შემოეურთდა პროლოგის გუნდს 2017 წლის თებერვალში.

USAID
Top of Page