შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

მურთაზ ჭანტურია

მურთაზ ჭანტურია

მურთაზს აქვს მძღოლად მუშაობის 23 წლიანი გამოცდილება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

EWMI-ში მძღოლის პოზიციის დაკავებამდე, ის მუშაობდა სკოლებსა და ბევრ სხვადასხვა ორგანიზაციაში. მურთაზი  4 წლის მანძილზე გახლდათ მშვიდობის კორპუსში მძღოლის პოზიციაზე.  ის ასევე მუშაობდა პირად მძღოლად უცხოელებთან.

მურთაზი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის გუნდს 2011 წელს შემოუერთდა და 2015 წლიდან USAID/PROLoG-ში მუშაობს.

USAID
Top of Page