COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

მარიამ ვარდოსანიძე

მარიამ ვარდოსანიძე

მარიამს აქვს კერძო და საჯარო უწყებებში იურისტად მუშაობის 14წლიანი გამოცდილება. მან წარჩინებით დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და ურთიერთობების ფაკულტეტი და ასევე დაამთავრა ბუცერიუსის სამართლის სკოლის სამართლისა და ბიზნესის მაგისტრატურა ჰამბურგში, გერმანია.

მარიამი უზრუნველყოფს ყველა იმ აქტივობების განხორციელებას, რომელიც განავითარებს  საქართველოში იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების შესაძლებლობებს და რაც ხელს უწყობს იურიდიული განათლების განვითარებას საქართველოში.

მარიამი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის გუნდს საქართველოში 2012 წელს შემოუერთდა.

USAID
Top of Page