COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

მარიამ გაბედავა

მარიამ გაბედავა

მარიამს აქვს აკადემიური და პოლიტიკის კვლევის10 წელზე მეტი გამოცდილება და მაგისტრის ხარისხები საჯარო პოლიტიკასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში.

მარიამი აფასებს საჭიროებებს და შემდეგ აყალიბებს მათზე მორგებულ პროგრამებს გრანტიორებისათვის საჭირო უნარების გასავითარებლად. მარიამი ასწავლიდა პოლიტიკის ანალიზს და ამჟამად მუშაობს საჯარო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვლევის, წერისა და აკადემიური უნარების განვითარებისათვის, ტრენინგისა და მენტორინგის საშუალებით. მარიამი კოორდინირებას უწევს პროლოგის მონიტორინგისა და შეფასების (M&E) მონაცემებსა და პროცესებს და უზრუნველყოფს გრანტიორების კვლევითი და ადვოკატირების სხვა  პროდუქტების ხარისხის კონტროლს.

მარიამი EWMI-ს გუნდს 2012 წელს შემოუერთდა JILEP-ის პროგრამაში და 2015 წლიდან USAID/PROLoG-ის გუნდის წევრია.

USAID
Top of Page