შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

მაია მაზანიშვილი

მაია მაზანიშვილი

მაიას აქვს მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება ადმინისტრაციული მიმართლდებით აშშ საელჩოში და სხვადასხვა პროექტებში. მან მიიღო მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო პოლიტიკაში.

ადმინისტრაციული საქმიანობის როლის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მაია წამყვან როლს თამაშობს პროექტის განვითარებაში.

EWMI-ის გუნდს 2011 წლის თებერვალში შემოუერთდა.

USAID
Top of Page