COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

მაია მაზანიშვილი

მაია მაზანიშვილი

მაიას აქვს მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება ადმინისტრაციული მიმართლდებით აშშ საელჩოში და სხვადასხვა პროექტებში. მან მიიღო მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო პოლიტიკაში.

ადმინისტრაციული საქმიანობის როლის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მაია წამყვან როლს თამაშობს პროექტის განვითარებაში.

EWMI-ის გუნდს 2011 წლის თებერვალში შემოუერთდა.

USAID
Top of Page