COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ლელა ქსოვრელი

ლელა ქსოვრელი

ლელას აქვს საერთაშორისო განვითრების პროგრამებში მუშაობის თხუთმეტწლიანი გამოცდილება. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში, სპეციალიზაციით ფინანსებში.

წლების მანძილზე ლელა მუშაობდა განვითარების მხარდამჭერი პროექტების პროგრამულ, ადმინისტრაციულ და ფინანსურ განყოფილებებში.  ის ასევე ასწავლის ფინანსებსა და მენეჯერულ აღრიცხვას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს. ამჟამად ლელა უძღვება PROLoG-ის ფინანსურ ოპერაციებს. ის მართავს საგრანტო ხელშეკრულებებისა და რისკების შეფასების პროცესებს, გრანტით დაფინანსებული პროექტების ფინანსურ მონიტორინგს, სერვის-კონტრაქტების მომზადებასა და აღსრულებას.

ლელა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტში მუშაობს 2010 წლიდან, ჯერ პროექტ JILEP-ის ფარგლებში, 2015 წლიდან კი - USAID/PROLoG-ში.   

USAID
Top of Page