COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ირინა ლორთქიფანიძე

ირინა ლორთქიფანიძე

ირინა ლორთქიფანიძე მუშაობს ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელმძღვანელის პოზიციაზე USAID/PROLoG-ში. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა იურიდიული პროფესიის შესაძლებლობების გაზრდა და თვითმმართველობის განვითარებაა, მათ შორის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის და სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურის. ირინა 1997 წლიდან მუშაობდა წამყვან თანამდებობებზე ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის ინიციატივაში (ABA/ROLI) როგორც თბილისში ისე ვაშინგტონში. მას ასევე აქვს ევროკავშირის პროექტებში მუშაობის გამოცდილება: კანონის უზენაესობის დამკვიდრების მხარდაჭერა საქართველოში, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სტატისტიკა, იუსტიციის სამინისტროს რეფორმის მხარდაჭერა.

ირინას აქვს ფართო საექსპორტო მუშაობის გამოცდილება ადამიანის უფლებების, ქალთა უფლებების და ოჯახში ძალადობის, ადვოკატების და მოსამართლეების პროფესიული ეთიკის, განგრძობადი იურიდიული განათლების საკითხებზე ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან როგორიცაა CEELI ინსტიტუტი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, მინესოტას ადვოკატები ადამიანის უფლებებისთვის და ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს პროექტი კონვენციის სტანდარტებთან მიახლოება.

ირინას მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან და იურისტის ხარისხი საჯარო უნივერსიტეტი მეტეხი. მან ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2004 წელს სამოქალაქო სპეციალიზაციით და ადვოკატთა ასოციაციის წევრია 2011 წლიდან. 

ირინა აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და  სამართლებრივი გაძლიერების პროექტს შემოუერთდა 2011 წელს.

USAID
Top of Page