შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ინგა თოდრია

ინგა თოდრია

ინგა თოდრია - მართლმსაჯულების პოლიტიკისა და კანონმდებლობის რეფორმის მიმართულების ხელმძღვანელი PROLoG-ში. ის მონაწილეობს სასამართლო რეფორმის სფეროში პოლიტიკისა და რეკომენდაციების შემუშავებაში, მათ შორის მართლმსაჯულების სტრატეგიის, მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშვნის და მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის მიმართულებით. 

ინგა ათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო პირველი ინსტანციისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე. ასევე არის ლიცენზირებული ადვოკატი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამოქალაქო და სისხლის სამართალწარმოების მნიშვნელოვანი გამოცდილებით. ასევე გააჩნია სპეციალიზაცია და უფლება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულებით საადვოკატო საქმიანობისა.

ოთხი წლის მანძილზე იყო ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველოს  აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, არის ა.შ.შ. სამთავრობო გაცვლითი პროგრამის ელამნაი ასოციაციის (EPAG) წევრი.

დამთავრებული აქვს ემანუელ კანტის სახელობის ფედერალური უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი, ასევე ფლობს მაგისტრის ხარისხს (L.L.M) ა.შ.შ. პენ სთეით დიკინსონის სამართლის სკოლიდან. ინგა შემოუერთდა EWMI-ს გუნდს 2010 წელს და 2015 წლიდან არის PROLoG-ის წევრი.

USAID
Top of Page