შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

გიორგი ვაშაკიძე

გიორგი ვაშაკიძე

გიორგის აქვს ბიზნეს სამართალში, ადამიანის უფლებებში და იურიდიული განათლების სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ის ფლობს მაგისტრის ხარისხს სამართალსა (LL.M) და ევროპათმცოდნეობაში (MES) და დოქტორის ხარისხს სამართალში (PhD).

იურიდიული განათლების სფეროში გიორგის სპეციალიზაცია მოიცავს განათლების მართვას, გამოცდილებაზე დაფუძნებულ სწავლებას, თანამედროვე სწავლების მეთოდებს, ბიზნეს სამართლის და ადამიანის უფლებების ეფექტურ სწავლებას. გიორგის საქმიანობა დაკავშირებულია ადამიანის უფლებების და ბიზნეს სამართლის, უნარ-ჩვევებზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო და განგრძობითი პროფესიული განათლების პროგრამების მომზადებასთან. 

USAID
Top of Page