COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

გიორგი ჩხეიძე

გიორგი ჩხეიძე

გიორგი ჩხეიძე - ადამიანის უფლებათა იურისტი. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი (LLM). არის “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” (USAID/PROLoG) პროექტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი და თავმჯდომარე. 2009 წელს გიორგი ჩხეიძე გახლდათ საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე; მანამდე იგი გახლდათ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი, საქართველოს პროკურატურის დეპარტამენტის უფროსი და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი.

გიორგი ჩხეიძემ დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. მან ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრატურა დაამთავრა აღმოსავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტში (ბრისტოლი, დიდი ბრიტანეთი). გიორგი ჩხეიძე მონაწილეობდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შემმუშავებელ სამუშაო ჯგუფში.

USAID
Top of Page