შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ეკატერინე ლორთქიფანიძე

ეკატერინე ლორთქიფანიძე

ეკატერინეს საქმიანობის ძირითადი მიმართულება იურიდიული პროფესიის, მათ შორის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის და სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურის შესაძლებლობების გაზრდისა და თვითმმართველობის განვითარებისკენ მიმართული საქმიანობის კოორდინირებაა. იგი ასევე პასუხისმგებელია კომერციული სამართლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებულ საქმიანობებზე.

ეკატერინეს აქვს ხანგრძლივი გამოცდილება პროექტების მართვის, კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებათა დაცვის, სასამართლო რეფორმის, პროკურატურისა და ადვოკატთა ასოციაციის რეფორმების მიმართულებით. 2016 წლის ნოემბერში USAID/PROLoG-ში მუშაობის დაწყებამდე, იგი მუშაობდა ევროსაბჭოს საქართველოს ოფისსა და ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისიაში.

ეკატერინე ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს ანგლისტიკის სპეციალობით. მას ასევე მინიჭებული აქვს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი.

USAID
Top of Page