შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ეკატერინე ბოკუჩავა

ეკატერინე ბოკუჩავა

ეკატერინე ბოკუჩავა არის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის განვითარების დირექტორი. ის ხელმძღვანელობს კომპონენტს, რომლის მიზანია მოწყვლადი მოქალაქეებისთვის, კონკრეტულად კი ქალების, ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობებისთვის მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

EWMI-მდე ეკატერინე მუშაობდა “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში”, სადაც ხელმძღვანელობდა ადვოკატირებისა და სამართლებრივი დახმარების ცენტრს, ასევე ორგანიზაციის რეგიონულ ოფისებს.

ეკატერინე აქვს ათ წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობის და დაცვის სფეროში. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა და სამართლის მიმართულებით.

USAID/PROLoG-ის გუნდს ეკატერინე ბოკუჩავა 2015 წლის მაისში შეუერთდა.

USAID
Top of Page