შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ეკატერინე ლეკიშვილი

ეკატერინე ლეკიშვილი

ეკატერინე ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს მედია კომუნიკაციის სოციოლოგიაში. იგი უზრუნველყოფს PROLoG-ის ოფისის გამართულ ფუნქციონირებას, პროექტისა და თანამშრომელთა მხარდაჭერას, ლოგისტიკური და სხვა ადმინისტრაციულ ფუნქციებს. სანამ PROLoG-ის გუნდს შემოუერთდებოდა, ეკატერინე ჩართული იყო REAP-ის გენდერულ პროგრამაში, კერძოდ, დახმარებას უწევდა ქალებსა და ახალგაზრდა აგრომეწარმეებზე ორიენტირებულ საწარმოთა ინკლუზიური განვითარების პროექტს.  

იგი USAID/PROLoG-ის გუნდს 2016 წლის ნოემბერში შემოუერთდა.

USAID
Top of Page