შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ეკა ონიანი

ეკა ონიანი

ეკას აქვს სახელმწიფო ორგანოებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მუშაობის 14 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

USAID/PROLoG-ში ის 2016 წლიდან მუშაობს. მანამდე იყო პროექტების მართვის ოფისის ხელმძღვანელი ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტის შექმნისა და უმაღლესი განათლების სივრცეში შესვლის პირველი ეტაპიდან. უფრო ადრე, დაახლოებით სამი წლის მანძილზე ის მართავდა USAID-ის მხარდაჭერით თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში შექმნილ ბიზნეს სამართლის ეროვნულ ცენტრს. 2010-2011 წლებში იყო სასამართლოს მენეჯმენტისა და ადმინისტირების რეფორმის პროექტის კომპონენტის კოორდინატორი (USAID/JAMR, Tetratech DPK), ასევე მუშაობდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის ოფიცრად რეგიონული მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების ხელშეწყობის მიმართულებით, ხოლო 2004-2009 წლებში - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის იურისტისა და პროექტების მენეჯერის პოზიციაზე.

ეკა ონიანი ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრის ხარისხს, 2008 წელს დაამთავრა ევროპის ინსტიტუტი (ზაარლანდის უნივერსიტეტი, გერმანია), ხოლო ამჟამად არის ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის (თბილისი) დოქტორანტი შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.

USAID
Top of Page