COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ნინო ბალანჩივაძე

ნინო ბალანჩივაძე

ნინო ბალანჩივაძეს აქვს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება ისეთ საკითხებზე როგორიცაა იურიდიული განათლება, ნარკოპოლიტიკა და ადამიანის უფლებები.  ნინო ფლობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მაგისტრის ხარისხს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში.

ნინოს მუშაობის ძირითადი მიმართულებაა სამართლის სტუდენტების ცოდნის ამაღლება და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; ასევე მოსამართლეთა და სასამართლოს მოხელეთათვის განგრძობითი იურიდიული განათლების შესაძლებლობების გაძლიერება. პროფესიული კარიერის განმავლობაში ნინომ შეიძინა პროექტის მენეჯმენტის და ადვოკატირების მნიშვნელოვანი უნარები სამართლის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების მიმართულებით.

ნინო USAID/PROLoG-ის გუნდს 2016 წლის მაისში შემოუერთდა.

USAID
Top of Page