COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ეკატერინე ბოკუჩავა

ეკატერინე ბოკუჩავა

ეკატერინე ბოკუჩავა არის ადამიანის უფლებათა, კანონმდებლობისა და პოლიტიკის რეფორმის პროგრამის ხელმძღვანელი USAID-ის მიერ დაფინანსებულ პროგრამაში „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“.  ის ხელმძღვანელობს კომპონენტს, რომლის მიზანია ადამიანის უფლებებისა და სამართლიანობის დაცვის კუთხით სამართლებრივი გარემოს გაძლიერება. 2018 წლის 1 ივნისამდე ის იკავებდა მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის განვითარების დირექტორის პოზიციას.

EWMI-მდე ეკატერინე ბოკუჩავა მუშაობდა “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში”, სადაც ხელმძღვანელობდა ადვოკატირებისა და სამართლებრივი დახმარების ცენტრს, ასევე ორგანიზაციის რეგიონულ ოფისებს.

ეკატერინე ბოკუჩავას აქვს ათ წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობის და დაცვის სფეროში. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა და სამართლის მიმართულებით.

EWMI-PROLoG-ის გუნდს ეკატერინე ბოკუჩავა 2015 წლის მაისში შეუერთდა.

 

USAID
Top of Page