შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

სალომე იჩქითი

სალომე იჩქითი

სალომე იჩქითი არის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის განვითარების სპეციალისტი USAID/PROLoG-ში და მუშაობს ქალთა და უმცირესობების უფლებების მიმართულებით. JILEP-ის პერიოდში ჩართული იყო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისა და სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურის ინსტიტუციური განვითარების მხარდაჭერის პროცესში, აქვს გამოცდილება მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და კანონის უზენაესობის მიმართულებით.  EWMI-მდე სალომე მუშაობდა მსოფლიო ბანკის საქართველოს ოფისში და ეუთოს მისიაში საქართველოში.

სალომემ 2010 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში საერთაშორისო საჯარო და ადამიანის უფლებათა სამართლის მიმართულებით, ხოლო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008 წელს ბაკალავრის დიპლომი საერთაშორისო სამართლის სპეციალიზაციით. იგი არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

სალომემ აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტში მუშაობა 2011 წლის აპრილში დაიწყო.

USAID
Top of Page