შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო
2017
06
დეკ
EWMI/PROLoG Supports Pilot Trainings for Judges in Company Law (ka)

USAID-funded EWMI/PROLoG, in cooperation with the High School of Justice (HSOJ) and the German International Development Agency (GIZ), organized three trainings on Corporate Law and Governance in Georgia and the EU in October, November and December 2017. The purpose of the trainings, led by judge-trainers, was to pilot a course that had been developed with the support of international and local experts retained by PROLoG and GIZ.

This three-part pilot training program was the final stage in the development of the course. In the first stage, PROLoG and GIZ supported the development of the Company Law course and the initial training of judges on the course. In the second stage, earlier this year PROLoG and GIZ selected future judge-trainers and had the international and local experts who developed the course provide a Training of Trainers program to those judges. In this final stage, the judge-trainers served as trainers for the first time, piloting the Company Law course with their fellow judges.

Around twenty judges from various courts of Georgia participated in the trainings. The course on EU-Georgia Company Law will be part of the HSOJ curriculum.

ვრცლად
 
2017
06
დეკ
Parliamentary Judicial Reform Working Group Meets in Borjomi to Discuss Judicial Reform Related Legislative Amendments (ka)

On December 3-4, the Parliamentary Judicial Reform Working group held its fourth meeting in Borjomi. During the two-day meeting, the special Judicial Reform Working Group that unites HCOJ members, judges, members of the Parliament, and representatives of the Ministry of Justice, discussed a package of draft legislative amendments that addresses an issue of heavy caseload of courts and grounds for disciplinary liability of judges. The high ranking officials from all three branches of the Government, and representatives of the USAID, US Embassy, and Department of Justice, CoE, EU Delegation and GIZ attended the meeting.

ვრცლად
 
2017
06
დეკ
EWMI/PROLoG მხარს უჭერს ტრენინგს საოჯახო მედიაციაში

27-29 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული EWMI/PROLoG-ის გრანტის „მედიაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების პროგრამა“ ფარგლებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა სამ-დღიანი სასერთიფიკაციო ტრენინგი საოჯახო მედიაციაში ადვოკატებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის. ტრენინგს დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის ექსპერტები გიორგი ცერცვაძე, სოფო ჩაჩავა და ნათია ჩიტაშვილი უძღვებოდნენ.   

ტრენინგი დაეთმო მედიაციის უპირატესობების განხილვას და სპეციფიკურად საოჯახო მედიაციის თავისებურებებზე გაამახვილა ყურადღება. ტრენინგის 27-მა მონაწილემ მიიღო ცოდნა და შესაბამისი უნარები თუ როგორ წარმართონ მედიაციის პროცესი და როგორ მიიყვანონ მხარეები კონსესუსამდე ისეთ რთულ საქმეებში როგორიც არის ქონებრივი დავები განქორწინებისას, მეურვეობის საკითხები და სხვა.

ტრენინგი მოიცავდა ლექციებს, პრაქტიკულ სავარჯიშოებსა და როლურ თამაშებს; ასევე კომუნიკაციის სტრატეგიის სავარჯიშოებსა და წვრთნის ელემენტებს რათა მონაწილეებმა მომავალში უკეთ წარმართონ მედიაციის პროცესი.  

ვრცლად
 
2017
06
დეკ
EWMI/PROLoG მხარს უჭერს ადამიანის უფლებებში იმიტირებულ სასამართლო პროცესების შეჯიბრს სტუდენტებისთვის

18-19 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული EWMI/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა ორგანიზება გაუწია რიგით მეორე ადამიანის უფლებათა შეჯიბრს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში სტუდენტებისთვის. შეჯიბრის თემა იყო სიძულვილის ენა და ჰოლოკოსტის უარყოფა. სტუდენტური გუნდები წარმოადგენდნენ მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში.

შეჯიბრზე 53 სტუდენტური გუნდი დარეგისტრირდა, რომელთაგან წერილობითი განაცხადების წარდგენის შემდეგ შეჯიბრის ზეპირ რაუნდებში უმაღლესი შეფასების მქონე რვა გუნდი გადავიდა. შეჯიბრი საქართველოს უზენაეს სასამართლოში ჩატარდა, სადაც ფინალში ერთმანეთს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის გუნდები დაუპირისპირდნენ, გამარჯვება კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა მოიპოვა. შეჯიბრის მონაწილეებს სხვადასხვა საჩუქრები და სერთიფიკატები გადაეცათ, ხოლო გამარჯვებული გუნდის წარმომადგენლები სტაჟირებას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“-ში გაივლიან.  

ვრცლად
 
სიახლეები...

USAID
Top of Page