შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო
2017
21
ივნ
მოსამართლეებისა და მოსამართლის თანაშემწეებისათვის გენდერული თანასწორობის მიმართულებით ტრენინგები ჩატარდა

14-19 ივნისს EWMI/PROLoG-ის მხარდაჭერით მოსამართლეებისა და მოსამართლის თანაშემწეებისათვის განკუთვნილი ტრენინგები დასრულდა გენდერული თანასწორობის მიმართულებით.

კურსი „მართლმსაჯულების გაძლიერება გენდერული თანასწორობის გზით“ თავდაპირველად PROLoG-ის ამერიკელი ექსპერტის, პატრიცია ნუნანის ჩართულობით შეიქმნა. მან ქართველ მოსამართლე ტრენერებთან ერთად იმუშავა კურსის სილაბუსის მომზადებაზე, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის პროგრამის ნაწილი გახდა როგორც მსმენელების (მომავალი მოსამართლეებისათვის), ისე მოქმედი მოსამართლეებისათვის.

2016 წლის ბოლოს, პატრიცია ნუნანისა და ადგილობრივი ექსპერტის, ბაია პატარაიას ხელმძღვანელობით სამ მოსამართლე-ტრენერს - ნინო ბაქაქურს, ბადრი ნიპარიშვილსა და მაია ბაქრაძეს ტრენერების ტრენინგი ჩაუტარდათ. ტრენინგის შედეგად მათ გაიღრმავეს ცოდნა სამართლებრივი პრაქტიკის (როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნულ დონეზე) მიმართულებით და განაახლეს პროგრამა უკვე ჩატარებული ტრენინგების მონაწილეთა რეკომენდაციების შესაბამისად.

2017 წლის გაზაფხულზე PROLoG-ისა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ დაიგეგმა მოსამართლეებისა და მოსამარტლეთა ასისტენტებისათვის მიმდინარე წლის ივნისში ორი ტრენინგის ჩატარება.

ორდღიანი კურსის მიმდინარეობისას, ოცდათხუთმეტამდე მონაწილე გაეცნო გენდერის მნიშვნელობას, განიხილეს გენდერული სტერეოტიპები და დისკრიმინაცია, ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა, სამოსამართლო ეთიკის საკითხები, გენდერული მიკერძოებულობა, ოჯახური ძალადობა და ამ პრობლემათა სამართლებრივი ასპექტები.

ტრენინგები EWMI/PROLoG-ის მიერ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მხარდაჭერის ნაწილია. აღნიშნული კურსი უკვე იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროგრამის ნაწილია. გენდერული თანასწორობის მიმართულებით ტრენინგები მომავალში იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლე ტრენერების მიერ დამოუკიდებლად ჩატარდება.

ვრცლად
 
2017
14
ივნ
Vienna Journal on International Constitutional Law Publishes EWMI/PROLoG-Supported Article (ka)

In May 2017, the Vienna Journal on International Constitutional Law published an article written by the EWMI/PROLoG-supported Human Rights Chair at the Georgian Institute of Public Affairs (GIPA), Vakhtang Menabde. The article is titled: Georgian Constitutional Court: The System of Legal Capacity of Natural Persons and its Impact upon the Georgian Legislation.

The Vienna Journal on International Constitutional Law is dedicated to the advancement of legal knowledge in the field of international constitutional law, and features high-standard peer-reviewed contributions by scholars and legal professionals from around the globe. The article by GIPA’s Human Rights Chair talks about the precedential effect of the Georgian Constitutional Court’s 2014 decision in Irakli Qemoklidze and Davit Kharadze, Citizens of Georgia vs. the Parliament of Georgia. In that case, the plaintiffs challenged the constitutionality of the provision governing legal incapacity, specifically the provision that deprived people with psychosocial needs of their ability to acquire and exercise their civil rights or enter into transactions by their free will and action. This situation was exacerbated by the fact that a person determined to be incapable retained this status for an indefinite period. The plaintiffs argued that the provision contradicted the requirements of the rights to free development and equality. The Constitutional Court partially upheld the lawsuit, giving the State six months to implement an appropriate reform. The case served as the starting point for reforming the doctrine of legal incapacity in Georgia.

ვრცლად
 
2017
12
ივნ
EWMI-PROLoG -ისა და სახალხო დამცველის ოფისის ერთობლივი მუშაობა გონივრული მისადაგების პრინციპებზე

EWMI-PROLoG-მა სახალხო დამცველის ოფისთან ერთად მოიწვია მაასტრიხტის უნივერსიტეტის პროფესორი ანდრეა ბროდერიკი, რომელიც გვირჩევს, თუ როგორ უნდა დარეგულირდეს გონივრული მისადაგების კონცეფცია საქართველოს კანონმდებლობაში, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციასთან (CRPD) შესაბამისად. კონვენციის მიხედვით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გონივრულ მისადაგებაზე უარი დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად მიიჩნევა, რაც საქართველოს კანონმდებლობაში ასახული არ არის. ამ მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკებზე ანგარიშის მომზადების შემდეგ, დაინტერესებული მხარეებისთვის ანგარიშის წარდგენისა და სამომავლო ნაბიჯებზე ერთობლივი მსჯელობის მიზნით, პროფესორი ბროდერიკი საქართველოს ესტუმრა.

ვრცლად
 
2017
08
ივნ
GDI- ის საკონსულტაციო შეხვედრა ადიგენის მუსლიმ მოსახლეობასთან EWMI / PROLoG-ის მხარდაჭერით

2017 წლის 30 მაისს, პროექტ „სამართალწარმოება თანასწორობისათვის“ ფარგლებში საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ჭელა, აფიეთი, მოხე, ღორთუბანი შეხვედრები გამართა ადგილობრივი მუსლიმი თემის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა GDI- ის ახალი იურიდიული დახმარების პროექტისა და ქალთა უფლებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. გარდა ამისა, GDI- მ გამოიყენა შეხვედრა სტაჟირებით დაინტერესებული პირების იდენტიფიცირებისათვის. თორმეტი სტაჟიორი  მოემსახურება კონტაქტურ პუნქტებს და იურიდიულ პირებს, იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ GDI- ს სამართლებრივ დახმარებასა და ცნობიერების ამაღლებაში. შეხვედრების გარკვეული ნაწილი სამართლებრივ კონსულტაციასაც დაეთმო. უფასო იურიდიული კონსულტაცია 4  მამაკაცსა და 11ქალს გაეწია.

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის იურისტებმა შეხვედრის განმავლობაში ისაუბრეს ოჯახში ძალადობასა და ნაადრევ ქორწინებაზე. GDI-იმ ასევე განიხილა ისეთი თემები, როგორიცაა მეუღლეთა თანასაკუთრება, მემკვიდრეობა, განქორწინების სამართლებრივი ასპექტები და სხვა. დისკუსიისას გამოიკვეთა ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები, როგორიცაა რელიგიურ ნიადაგზე დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ნაადრევი ქორწინების საკითხზე მსჯელობისას  გამოიკვეთა, რომ განსხვავებით სხვა ტერიტორიული ერთეულებისგან (ნინოწმინდა, ახალქალაქი, ხულო, შუახევი) ამ სოფლებში ნაადრევი ქორწინების პრობლემა არსებითი სიმწვავით აღარ დგას.

ვრცლად
 

Top of Page