შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო
2018
13
დეკ
USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით GDI-მ ანგარიში „სამართალწარმოება თანასწორობისთვის“ წარმოადგინა

12 დეკემბერს, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ (GDI), USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამართალწარმოება თანასწორობისთვის“ ფარგლებში მომზადებული საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. ანგარიშში გაანალიზებულია საქართველოში რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალთა სამართლებრივი სტატუსი და მიმოხილულია პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები. ანგარიშში ასევე წარმოდგენილია GDI-ის იურისტების მიერ გაწეული იურიდიული დახმარების მაგალითები და პროექტის ფარგლებში წარმატებით დასრულებული სტრატეგიული სამართალწარმოების საქმეები. შეხვედრას ესწრებოდნენ არასამთავრობო და სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტისა და საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლები. დისკუსიაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი GDI-ს სტაჟიორები სხვადასხვა რეგიონიდან, რამდენადაც მსგავს შეხვედრებში ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლების მონაწილეობა, განსაკუთრებით ისეთი ტიპის პროექტებში, რომლებიც რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის მხარდაჭერაზეა მიმართული, ძალიან მნიშვნელოვანია. სტაჟიორებმა სამცხე-ჯავახეთისა და აჭარის რეგიონებიდან, გაუზიარეს იქ მყოფებს თავიანთი გამოცდილება და მადლობა გადაუხადეს GDI-სა და USAID/PROLoG-ს ადგილობრივი თემების მხარდაჭერისთვის და პროექტის შედეგად ადამიანის უფლებების კუთხით მიღებული ცოდნისა და გამოცდილებისთვის.  

 

ვრცლად
 
2018
10
დეკ
USAID/PROLoG მხარს უჭერს გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ სექსუალური შევიწროების აკრძალვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტის წარდგენას

30 ნოემბერს USAID/PROLoG-ის  UN Women-ის ერთობლივი მხარდაჭერით  პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და დაძლევის საკითხებზე მაღალი დონის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა  გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ წლევანდელი  16 დღიანი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში ჩატარდა და მის მიზანს სექსუალურ შევიწროებისა და დისკრიმინაციის სხვა ფორმების  განხილვა წარმოადგენდა. ღონისძიებაზე, რომელსაც საბჭო უძღვებოდა, მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სექსუალური შევიწროების განმარტების, არსებული გამოწვევებისა და ბარიერების, პრევენციის მექანიზმებისა და კანონმდებლობის შესახებ იმსჯელეს.

ვრცლად
 
2018
26
ნოე
GYLA და PHR-მა სექსუალური შევიწროების სამართალწარმოებისა და რეგულირების თემაზე მრგვალი მაგიდის შეხვედრა გამართეს

21 ნოემბერს, USAID/PROLoG-ის პარტნიორმა ორგანიზაციებმა - პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მრგვალი მაგიდის შეხვედრა გამართეს თემაზე: „სექსუალური შევიწროების სამართალწარმოება და რეგულირება საქართველოში - არსებული პრაქტიკა და გამოწვევები“. სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო PHR-ისა და GYLA-ს წარმოებაში არსებული სექსუალური შევიწროების საქმეების განხილვა, საქმის წარმოების პროცესში იდენტიფიცირებული გამოწვევების შეფასება და სექსუალური შევიწროების პრევენციის საკანონმდებლო რეგულაციისა და შიდა მექანიზმის არსებობის აუცილებლობის განხილვა.

ვრცლად
 
2018
07
ნოე
USAID/PROLoG აგრძელებს ადვოკატთა განგრძობადი იურიდიული განათლების მხარდაჭერას

USAID/PROLoG აგრძელებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერას განავითარონ ადამიანის უფლებათა ტრენინგების კურიკულუმი და განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამა.  PROLoG-ის მონაწილეობით განგრძობადი იურიდული განათლების პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ოთხი ახალი კურსი: 

ა) სამართლიანი სასამართლო განხილვის როლი საკუთრების უფლების დაცვაში;

ბ) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებები სისხლის სამართლის საქმეებზე;

გ) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებები სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე;

დ) სამართლებრივი მართლწერა.

ვრცლად
 
სიახლეები...

USAID
Top of Page